Đóng lại
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HĐND thành phố Hà Nội: Giám sát linh hoạt, phù hợp thực tiễn phòng chống dịch

HNP - Với chức năng của mình, thời gian qua, HĐND thành phố Hà Nội đã nỗ lực, vào cuộc quyết liệt, sát sao cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là phát huy chức năng giám sát một cách linh hoạt, phù hợp thực tiễn trong điều kiện phòng chống dịch.

 

Với quyết tâm cao trong phòng chống dịch, HĐND thành phố Hà Nội đã nỗ lực, vào cuộc quyết liệt, sát sao cùng cả hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là hoạt động giám sát được thực hiện bài bản, đúng quy định của pháp luật, linh hoạt, đồng thời, có nhiều đổi mới để phù hợp với việc triển khai mô hình chính quyền đô thị tại Thành phố. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, hội nghị TXCT được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Trong đó, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND xây dựng kế hoạch giám sát ngay từ đầu năm, trong đó, xác định rõ nội dung giám sát chuyên đề, nội dung chất vấn, nội dung giải trình; thời gian thực hiện; đối tượng giám sát... Lựa chọn đúng và trúng nội dung giám sát - là những vấn đề dân sinh bức xúc hoặc những tồn tại, hạn chế trong các lĩnh vực quản lý nhà nước được đông đảo dư luận cử tri, nhân dân quan tâm, những vấn đề phát hiện qua hoạt động giám sát, khảo sát của các Ban, đặc biệt qua các kênh thông tin báo chí, dư luận xã hội và kết luận, chỉ đạo của Thường trực, Thường vụ Thành ủy. Hình thức giám sát được thực hiện theo hướng linh hoạt và đa dạng, phù hợp với tình hình phòng chống dịch: tăng cường giám sát chuyên đề, kết hợp giám sát trực tiếp và giám sát qua báo cáo, giám sát thường kỳ và giám sát đột xuất, tổ chức giám sát theo từng nhóm đối tượng. Để tăng hiệu quả các cuộc giám sát, thành phần mời dự được mở rộng, gồm đại diện cơ quan cấp trên, các cơ quan chuyên môn, các chuyên gia, nhà khoa học trong lĩnh vực giám sát. Quy trình giám sát đảm bảo theo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015.

Đặc biệt, trong điều kiện Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 97 của Quốc hội, Thường trực HĐND tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều đổi mới nhằm nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố xuống tới cơ sở, nhất là ở các địa bàn không tổ chức HĐND phường như: đẩy mạnh phối hợp hoạt động giám sát giữa Đoàn ĐBQH Hà Nội và Thường trực HĐND Thành phố, giữa các Ban HĐND, giữa Tổ đại biểu và Thường trực HĐND quận, thị xã đối với các lĩnh vực có cùng đối tượng giám sát; đẩy mạnh việc tổ chức giám sát tới tận thôn, tổ dân phố, trực tiếp tới từng công trình, dự án cụ thể; kết luận của nhiều cuộc giám sát, khảo sát được sử dụng làm căn cứ để Thường trực HĐND tổ chức chất vấn, giải trình, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân (từ Chủ tịch UBND Thành phố, hoạt động của UBND Thành phố, cán bộ cấp Thành phố đến UBND huyện, xã, cán bộ, công chức huyện, xã và doanh nghiệp). Từ đó, yêu cầu các cơ quan, chính quyền phải xác định những giải pháp, lộ trình khắc phục, xử lý tồn tại, hạn chế, vướng mắc. 

 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP làm việc với huyện Ứng Hòa về việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch 

Trong năm 2021, HĐND Thành phố đã tổ chức 03 Đoàn giám sát chuyên đề; Thường trực HĐND đã tổ chức 03 Đoàn giám sát; Các Ban HĐND Thành phố đã triển khai 12 cuộc giám sát, khảo sát các lĩnh vực được phụ trách. Đặc biệt, ngay sau khi NQ về chính sách hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được ban hành, các Tổ đại biểu HĐND Thành phố phối hợp, tập trung giám sát ngay việc thực hiện Nghị quyết để đảm bảo Nghị quyết được áp dụng kịp thời, tích cực và hiệu quả. Thường trực HĐND đã giám sát công tác giải quyết KNCT, tiếp công dân trên địa bàn để nâng cao hiệu quả trả lời KNCT, chỉ ra những bất cập, tồn tại và các ý kiến trả lời cử tri chưa rõ địa chỉ, chưa đúng nội dung và khắc phục tình trạng trả lời không rõ trách nhiệm.

Các đoàn giám sát Thành phố đều có sự tham gia của các Ban HĐND, đại diện sở, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các Ban Đảng của Thành ủy và được thực hiện với các hình thức phù hợp trong điều kiện đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch bệnh, tạo sự đa dạng, tận dụng trí tuệ, kinh nghiệm và chuyên môn. Quá trình theo dõi việc giải quyết các kết luận giám sát, tái giám sát tiếp tục được chú trọng; có văn bản đôn đốc, nhắc nhở đơn vị nếu chậm giải quyết các kiến nghị sau giám sát hoặc đưa vào nội dung chất vấn tại kỳ họp, phiên giải trình của Thường trực HĐND Thành phố. 

HĐND thành phố Hà Nội cũng chú trọng vai trò của đội ngũ đại biểu chuyên trách trong các hoạt động giám sát. Để phát huy vai trò của các đại biểu chuyên trách, trong Kế hoạch hoạt động của các Ban đều có sự phân công cụ thể các nội dung tới từng đại biểu chuyên trách, đảm bảo mỗi đầu việc đều có người chủ trì chịu trách nhiệm, người phối hợp, thời gian và tiến độ thực hiện. Là thành phần nòng cốt trong các cuộc giám sát, làm việc tại cơ sở, trước và trong các cuộc giám sát, các đại biểu chuyên trách đều nghiên cứu, tìm hiểu kỹ nội dung giám sát, thu thập các thông tin cần thiết. Vì vậy, các nhận định, đánh giá, các câu hỏi giám sát của đại biểu chuyên trách đều cụ thể, khách quan, chỉ rõ được những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ của đối tượng giám sát, từ đó, góp phần tháo gỡ khó khăn cho đơn vị. 

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP làm việc với huyện Thạch Thất về việc thực hiện hỗ trợ các đối tượng khó khăn do đại dịch

Cùng với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong Thường trực, Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, các đồng chí Thường trực HĐND TP đã kết hợp kiểm tra công tác của cấp uỷ với giám sát công tác phòng chống dịch bệnh. Nhiều đoàn kiểm tra, giám sát đã được Thường trực, các Ban HĐND TP triển khai tại cơ sở, đặc biệt là các khu cách ly, trường học, khu nhà ở công nhân,… Tại mỗi cuộc giám sát, đại biểu HĐND TP đều chú trọng đi thực tế, sâu sát cơ sở, đến với cử tri và Nhân dân để được trực tiếp lắng nghe những kiến nghị, phản ánh của người dân, đảm bảo vai trò của đại biểu dân cử. 

Các kết luận giám sát nêu rõ kết quả đạt được, hạn chế yếu kém, nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời gian khắc phục; chất lượng báo cáo giám sát được nâng cao. Các báo cáo kết quả giám sát, khảo sát được công bố công khai, gửi tới UBND Thành phố và các đơn vị - đối tượng giám sát để nghiên cứu, tiếp thu và triển khai thực hiện, đồng thời, được đăng trên Trang thông tin điện tử của HĐND Thành phố để cử tri và Nhân dân theo dõi, giám sát.

Năm 2022, HĐND TP Hà Nội xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, chủ động trong công tác chuẩn bị kỳ họp với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của các địa phương đảm bảo đúng thẩm quyền, kịp thời, hiệu quả, đúng luật. Thực hiện hiệu quả Đề án "Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội".

Đặc biệt là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban và Tổ đại biểu và đại biểu HĐND các cấp Thành phố một cách linh hoạt, phù hợp thực tiễn phòng chống dịch. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp HĐND, tăng cường các cuộc tiếp xúc cử tri chuyên đề. Triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Tác giả: Lê Hải

Nguồn: Cổng giao tiếp điện tử Thành phố Hà Nội


Tổng số điểm của bài viết là: 55 trong 11 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Giới thiệu
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 23
Hôm qua : 155
Tháng trước : 2.682